<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @ Select-themes

Follow us

Artysta

Jarosław Gwizdak

Jarosław Gwizdak to prawnik, działacz społeczny, sędzia, propagator sprawnych, przyjaznych i obywatelskich instytucji życia publicznego, mediacji oraz innowacji społecznych. Członek zarządu INPRIS. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego (Uniwersytet w Cambridge)oraz Leadership Academy for Poland. Laureat głównej nagrody pierwszej edycji plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku 2015” Fundacji Court Watch Polska oraz plebiscytu Dziennika Zachodniego Osobowość Roku (2017) nominowany za propagowanie w społeczeństwie polskim wiedzy o prawie w sposób zrozumiały dla każdego człowieka. Współtwórca i inicjator obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 2016 (#DWS16) w niemal 30 sądach w Polsce. Był gościem m.in. Akademii Sztuk Przepięknych Przystanku Woodstock 2017. Od 2003 sędzia Sądu Rejonowego, orzekający najpierw w Sądzie Rejonowym w Katowicach, potem Katowice-Zachód w Katowicach, od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2017 – prezes sądu. Autor publikacji z zakresu zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości (wydawnictwo KSSiP, kwartalnik KRS) oraz rozdziałów w charytatywnych antologiach parentingowych „Macierzyństwo bez lukru”. Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz współtworzył autorskie konwersatorium dla studentów prawa Wydziału Prawa i Administracji UŚ: „Sąd – tu się spotyka teoria i praktyka”.

Eventy

przewodnik 1/4 | sąd

wt, 19 Sty 2021 00:11 - wt, 19 Sty 2021 00:11