<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @ Select-themes

Follow us

Artysta

Gabriela Rembarz

Gabriela Rembarz to architektka i projektująca urbanistka. Pracuje naukowo w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz współpracuje z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku. Istotą jej pracy naukowej, dydaktycznej i projektowej jest wykorzystywanie doświadczeń zagranicznych i internacjonalizacja, którą realizuje w ramach AGORA Research Group Project. Studia realizowała na wydziałach Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej, a także na zagranicznych uczelniach, takich jak Universität Stuttgart oraz Massachusetts Institute of Technology SPURS Program Fellow. Gabriela Rembarz była również stypendystką niemieckiej fundacji DAAD, stażystką naukową w IRS Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning oraz w University of Liverpool, członkinią Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL), International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Eventy

urban drink 1/4: | stereotyp metropolii

wt, 19 Sty 2021 00:37 - wt, 19 Sty 2021 00:37