<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @ Select-themes

Follow us

Artysta

| || | |

| | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | || | | — składający się z jednej osoby projekt dźwiękowo-muzyczny — urodzony w Katowicach na Akademii Muzycznej i rozwijany przez Arno Aldersona, zmierza w kierunku wyzyskania z dźwięku odczuć somatosensorycznych — związanych z doświadczaniem przestrzeni zmysłowych we własnym ciele. | || | | wykorzystuje dwa sprzężone ze sobą narzędzia: 1. Dekonstrukcję instrumentów, gatunków muzycznych i brzmień; 2. Syntezę dźwięku w interpreterze Pure Data (w wersji Vanilla, pozwalającej uniknąć gotowych rozwiązań). | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | | | | || | | || | |

Eventy