<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @ Select-themes

Follow us

urban drink 1/4: | stereotyp metropolii

śr, 23 Paź 2019 21:30 - czw, 24 Paź 2019 00:00

Lokalizacja

Drzwi Zwane Koniem,

ul. Warszawska 37,

Katowice,

ŁH: Metropolia, aglomeracja, konurbacja, megalopolis to pojęcia zrozumiałe tylko dla wąskiej grupy specjalistów. Pierwszymi skojarzeniami są zespoły miast, w których jest tłoczno, duszno, hałaśliwie i niespokojnie. Słowem ciągle coś się dzieje. 

KM: Nowy Jork, Londyn, Tokio, ale i też polska Warszawa, a w końcu lokalna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Dodatkowo, mój ukochany byt, czyli powolne łączenie się Katowic z Krakowem – tzn. Krakowice. Myśląc o tych wszystkich ośrodkach miejskich zadaję sobie pytanie, czym w zasadzie jest metropolia?

 

Każdy wie, co dzieje się po prelekcji, czy dyskusji – luźna atmosfera, networking, rozmowy o nieformalnych charakterze oraz poznawanie nowych ludzi. Urban Drink to dokładnie to – okazja swobodnej dyskusji o tematach miejskich, w tym przypadku o  wielu obliczach jakie może przybierać metropolia. To także świetna sposobność do nawiązania partnerstw i kreowania nowych idei. 

 

Łukasz Harat (ŁH) – Dyrektor festiwalu 

Klaudia Mańka (KM) – Dyrektor produkcyjny

Artysta

Rafał Cekiera

Rafał Cekiera to doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego głównymi obszarami zainteresowań są: socjologia migracji, kultury, religii i komunikacja międzykulturowa. Autor kilku książek i wielu artykułów – zarówno w periodykach naukowych, jak i prasie popularnej (np. w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Charakterach”, „Więzi”, „Czasie Kultury” czy „Opcjach”). Fotograf-amator, laureat nagrody czasopisma „Przegląd Socjologii Jakościowej” za najlepsze zdjęcie socjologiczne 2018 roku. Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego „Szczęśliwe miejsce, które ma poetę” (2019)....

Krzysztof Kafka

Krzysztof Kafka to profesor na Politechnice Śląskiej, teoretyzujący i praktykujący urbanista i planista przestrzenny. W latach 2010-2014 prezes Południowej Okręgowej Izby Urbanistów. W latach 2001-2009 Architekt Miejski w Strzelcach Opolskich. Autor wielu planów miejscowych i studiów. Członek kilkudziesięciu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Katowicach. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zaangażowany w problematykę planowania przestrzennego szczebla lokalnego i regionalnego. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich oraz wystąpień na konferencjach dotyczących systemów planistycznych, podstawom teoretycznym oraz praktycznym aspektom planowania przestrzennego. ...

Gabriela Rembarz

Gabriela Rembarz to architektka i projektująca urbanistka. Pracuje naukowo w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz współpracuje z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku. Istotą jej pracy naukowej, dydaktycznej i projektowej jest wykorzystywanie doświadczeń zagranicznych i internacjonalizacja, którą realizuje w ramach AGORA Research Group Project. Studia realizowała na wydziałach Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej, a także na zagranicznych uczelniach, takich jak Universität Stuttgart oraz Massachusetts Institute of Technology SPURS Program Fellow. Gabriela Rembarz była również stypendystką niemieckiej fundacji DAAD, stażystką naukową w IRS Leibniz Institute for Reg...