<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @ Select-themes

Follow us

A< SYMETRIE

pt, 25 Paź 2019 19:00 - pt, 25 Paź 2019 20:00

Lokalizacja

Drzwi Zwane Koniem,

ul. Warszawska 37,

Katowice,

ŁH: Wydaje się, że o partycypacji społecznej powiedziane zostało już wszystko. Temat ten jest tak oczywisty dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników, że nie ma po co o nim dalej rozmawiać. Dziwne, bo jednak wciąż za bardzo nie istnieje w życiu publicznym…

HS: W większości przypadków partycypacja istnieje tylko w teorii. Często jest tylko kolejnym punktem do odhaczenia, do którego niestety mało kto przywiązuje więcej wagi.

ŁH: Wciąż o tym myślę, kto bardziej cierpi, że musi uczestniczyć w procesach miejskich – mieszkańcy czy urzędnicy?

 

O tym wszystkim porozmawiamy w ramach wydarzenia A<SYMETRIE. Składa się ono z trzech części: Posłuchajmy (20 min), Podyskutujmy (20 min), Zapytajmy (20 min). Jest to hybryda wykładu, dyskusji oraz pytań od publiczności.  Zmieńmy wspólnie nasze miasta i zacznijmy rozmawiać o rzeczywistej partycypacji społecznej. 

 

Łukasz Harat (ŁH) – Dyrektor festiwalu 

Helena Szewiola (HS) – Dyrektor artystyczny

Artysta

Wioleta Niziołek-Żądło

Wioleta Niziołek-Żądło to absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – kierunek filologia polska. W przeszłości dziennikarka katowickiej redakcji „Gazety Wyborczej”, redaktor naczelna „Echa Miasta” i wydawanego przez Polskapresse dziennika „Śląskie. Nasze Miasto”. Krótko pracowała także w agencji public relations Pan Pikto. Od 2014 roku związana z samorządem. Była m.in. doradcą prezydenta Katowic ds. komunikacji społecznej i medialnej, a obecnie koordynuje innowacyjne projekty społeczne. Należą do nich m.in. projekt KATOobywatel, aplikacje Naprawmyto.pl i wCOP drzewo, kampania „Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka” czy powstanie pierwszego katowickiego parkletu przy ul. Teatralnej. Autorka pomysłu sprowadzenia palm na Rynek w Katowicach. Fanka mode...

Anna Pyziak

Anna Pyziak to prezes Zarządu w MAPS Studio oraz wiceprezes oddziału śląskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, w którym przez lata pracowała na stanowisku kierownika Zakładu Planowania Przestrzennego, a następnie Zakładu Ekspertyz i Wdrożeń. Jest certyfikowanym facylitatorem metody prowadzenia konsultacji społecznych Planning for Real®, która jest rekomendowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach konsultacji społecznych procesów planistycznych. Obecnie pełni również funkcję konsultanta ds. procesów partycypacyjnych w ramach projektu MIiR pt.: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym". Współpracowała z jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w różnych częściach kraju. W w...

Dominik Tokarski

Dominik Tokarski to absolwent Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Nauk Społecznych, kierunek Socjologia spec. praca socjalna. Współzałożyciel Stowarzyszenia Moje Miasto w Katowicach, współprowadził projekty: Konkurs Betonowej Kostki, Konkurs Superjednostki, NEON Katowice. Jest współautorem projektu 'Lokal na Kulturę', przedsiębiorcą, właścicielem baru KATO na ul. Mariackiej, pomysłodawcą koncertów w oknie KATO. Do jego poprzednich zawodowych projektów należą: Pokrzep się, KATO ZWEI, Geszeft. Fan Katowic, architektury powojennej i neonów....